Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest

Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest – regjeringen.no

En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hammerfest lufthavn hadde 122 000 passasjerer i 2007. Ti år senere, i 2017, var det 163 000 passasjerer ved lufthavna.

Luftfart – regjeringen.no

Vil utrede luftfartssystemet ved Hammerfest Pressemelding 22.06.2018 Lokale krefter driver Haugesund lufthavn videre fra 2019 Pressemelding 21.06.2018 Lufttransport RW AS vinner kontrakt på drift av helikopterruten Værøy–Bodø Pressemelding 19.06.2018

Regjeringen vil utrede grunnrenteskatt på havbruk | NFKK

En overskudds­basert grunnrenteskatt vil innebære at fellesskapet får en andel av grunnrenten også i eksisterende konsesjoner.» heter det blant annet i meldingen. – Denne utredningen legger til grunn det NFKK har poengtert hele tiden, nemlig at det ikke er grunnrentebeskatning på eksisterende konsesjoner i …

Hammerfest kommune. Det vil bli ettersendt en tilleggssak

Ved avvikling av valgting har vi utgifter i form av husleie, møtegodtgjørelse, reiseutgifter for stemmestyret, innhenting av valgmateriell med båt etc. Ved å redusere antall kretser vil disse utgiftene bli redusert.

Hammerfestingen – Din lokalavis i Hammerfest

Vi vil også utrede full søskenmoderasjon, for å se på muligheten til at de familiene som har flere barn, bare skal behøve å betale for ett barn i barnehage. Dette er også et tiltak for å gi alle barn like muligheter i …

Høie vil ikke flytte sykehuset til Alta – NRK Finnmark

– Rapporten vil ikke rokke ved at det skal fortsatt være akuttsykehus i Hammerfest, sier helseminister Bent Høie (H).

Hammerfest lufthavn (IATA: HFT, ICAO: ENHF) ligge

I Hammerfestområdet har olje- og gassrelatert virksomhet skutt fart de siste årene, og trafikken ved Hammerfest lufthavn har økt betydelig. Vi ber nå Avinor om å starte arbeidet med en konseptvalgutredning for luftfartssystemet i Hammerfestområdet.

Vurderer ny flyplass i Hammerfest som følge av olje- og

En slik utredning vil gi kunnskap om hvordan behovet for flytransport i området best kan løses, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Hammerfest lufthavn hadde 122.000 passasjerer i 2007. I 2017, var det 163 000 passasjerer ved lufthavna, og Avinor forventer fortsatt trafikkvekst i forbindelse med leteboring og utbygging av nye felt.

[PDF]

Styresak 67-2018 Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest …

UiT ba Kunnskapsdepartementet (KD) i eget brev 26. mars 2018 om å få utrede arealer til undervisningsformål i NHS. I brevet var det lagt ved en begrunnelse i notat om Samhandling, samarbeid og fellesskap – fakultetsutvikling ved å samlokaliseres med nye Hammerfest sykehus. Brev med tilhørende notat fremgår av vedlegg 2.

Allergi – utredning hos øre-nese-halsspesialist, voksne

Fastlegen vil ofte kunne utrede og behandle allergi, men noen ganger er det behov for at fastlegen henviser til spesialisthelsetjenesten for utredning og/eller behandling. En del symptomer fra øvre luftveier, og nese spesielt, kan ha likhetstrekk med allergi uten å være allergi.

Ettermiddagssending fra NRK Troms og NRK Finnmark

En flyplass i Hammerfest kan gi positive ringvirkninger i hele Finnmark. Samferdselsdepartementet har gitt Avinor i oppdrag å utrede luftfartssystemet i Hammerfest. Arktis krymper, og det nordlige Barentshavet skifter raskt fra arktisk til atlantisk klima.