Vil unngå overbehandling av prostatakreft

Vil unngå overbehandling av prostatakreft – forskning.no

Vil unngå overbehandling av prostatakreft. Mange behandles unødvendig for prostatakreft. Norske forskere vil bidra til å redusere overbehandlingen og samtidig finne de sykeste.

Både under- og overbehandling av prostatakreft

Kvalitetsregisteret for prostatakreft viser at det finnes både underbehandling og mulig overbehandling av pasienter med denne sykdommen. En nylig publisert studie undersøker om behandling av kreftformen blir gitt i tråd med gjeldende retningslinjer.

Forsker for å unngå overbehandling av – prostatakreft.no

-Hovedmålet for dette prosjektet er å kunne skille de aggressive fra de saktevoksende typene av prostatakreft, og dermed kunne unngå overbehandling, men også gi en målrettet behandling til de som trenger det, forteller May-Britt Tessem til PROFO-nytt. Les hele artikkelen her Artikkelen sto på trykk i PROFO-nytt nr 3.

Prostatakreftforeningen Nyheter – Prostatakreftforeningen

-Hovedmålet for dette prosjektet er å kunne skille de aggressive fra de saktevoksende typene av prostatakreft, og dermed kunne unngå overbehandling, men også gi en målrettet behandling til de som trenger det, forteller May-Britt Tessem til PROFO-nytt.

Hvem må behandles for prostatakreft? – Gemini.no

Tessem jobber med grunnforskning på prostatakreft. Forskningsgruppen jobber med MR-avbildning av prostata. Gruppen ønsker å finne kliniske diagnostiske markører som kan bidra til å unngå overbehandling med bivirkninger og redusert livskvalitet. Samtidig ønsker forskerne å identifisere de mest aggressive tilfellene.

Lege: – Symptomer, årsaker og hvordan unngå prostatakreft

KOMMENTAR: Prostatakreft er en lidelse mange lever med og noen dør av. Her tar jeg for meg utbredelse, årsaker, hva du selv kan gjøre for å unngå tilstanden og hva som kan være symptomene på prostatakreft.

Tidlig oppdagelse og screening / Om Prostatakreft / Hjem

Fordelene med undersøkelsene er at de kan redusere dødelighet av prostatakreft, men fordelene må veies opp mot risikoene for overbehandling. Menn med økt risiko for å utvikle prostatakreft inkluderer de med familiehistorikk (nærmeste slektning) eller de av afrikansk eller skandinavisk herkomst.

Forebygging / Om Prostatakreft / Hjem / Home – The

Unngå å ta for mye kosttilskudd av megavitaminer. Mens et multivitamin sannsynligvis ikke er skadelig, eliminerer et sunt og balansert kosthold behovet for å ta et multivitamin. Reduser stress. Dette vil føre til et lengre og lykkeligere liv, så vel som øke dine muligheter for å overleve prostatakreft…

ERC til May-Britt Tessem – NTNU

Unngå overbehandling av prostatakreft. May-Britt Tessem er grunnforsker ved MR-gruppen på institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk og jobber med banebrytende MR-teknologi for å kunne finne biomarkører som kan gi bedre diagnose av prostatakreft.

Urologer ved Aleris Helse: Ny og mer presis diagnostikk

 ·

Overdiagnostikk og overbehandling er en utfordring. Samtidig som vi ikke vil behandle den «snille» kreften, ønsker vi å finne og behandle aggressiv prostatakreft for å redusere antallet årlige dødsfall. 3rd-party-bio. Ny og mer presis diagnostikk bidrar til å unngå overdiagnostisering.

Prostatakreft – Trygg aktiv overvåkning – Behandling når

Mindre overbehandling av pasientgruppen prostatakreft med lav risiko for å utvikle behandlingstrengende kreft. Bedre pasientopplevd kvalitet: pasienten skal føle seg trygg på valget han tar om aktiv overvåkning og på at den oppfølgingen han får fra helsetjenestene er god.

Prostatakreft – Høye og overvektige menn er spesielt

Det er gjort studier på prostatakreft etter obduksjon hvor man har sett at hele 90 prosent av de over 90 år hadde prostatakreft, men de døde av noe annet. Cirka 30-40 prosent av de på 50-60 år hadde også prostatakreft, ifølge forskeren. – Disse tallene viser at prostatakreft er svært vanlig, og de aller fleste typene vokser sakte.