Sykehus valgte nest høyeste anbud

Sykehus valgte nest høyeste anbud – Aftenposten

 ·

Sykehus valgte nest høyeste anbud. Ringvoll Klinikken var nest høyest i pris i anbudsrunden som ble gjennomført ved Sykehuset Østfold i fjor. Likevel fikk Ringvoll kontrakten.

[PDF]

IS 1 t Status for Fritt behandlingsvalg – helsedirektoratet.no

1.1 Informasjon om bruk av anbud 10 undersøkelsen i 2015 oppga 33 prosent av pasientene at de selv valgte sykehuset de ble innlagt på. Det er Helse Sør-Øst som har det høyeste nivået i 2017 med 1,32 mill kroner per 1000 innbyggere, mens Helse Vest ligger i andre enden med 0,93.

Blanke stemmer til Hagen – VG

 ·

Arbeiderpartiets Thorbjørn Jagland ble mandag valgt til stortingspresident, landets nest høyeste embete. Som visepresident valgte det nye Stortinget Frp-leder Carl I. Hagen.

The Nest (Milano) – oppdaterte priser i 2018 – booking.com

Located in Milan within 1.8 km of Brera, The Nest features accommodation with a flat-screen TV and a kitchen. An oven and kettle are also available. Sforzesco Castle is 1.8 km from the apartment, while …

Høyeste verdi. – Guide til å velge Høyeste verdi som

Firma B har levert det nest rimeligste tilbudet prismessig, men taper likevel konkurransen da fi rma C scorer betraktelig bedre på kvalitet, og dermed oppnår Høyeste verdi. Firma C fi kk 6,4 fl ere kvalitetspoeng enn fi rma B, noe som oppveiet at fi rma B hadde 3,1 fl ere prispoeng.

4.4 Auksjoner og anbud – PDF – docplayer.me

Modellen bygger på Klein og Leffler (1981) slik den er presentert i Rasmusen (1989). 20 For eksempel har både Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen fått erfare at bruk av anbud i stedet for egne ansatte har ført til lavere pris, men også problemer med kvalitet.

2010-33 by Forum for offentlige anskaffelser – Issuu

Mar 20, 2011 · For rammeavtalen om mobiltelefoni med normal tjenestekompleksitet, hadde klager det beste tilbudet, og valgte leverandør det nest beste. Også under tildelingskriteriet «Priser

Felles innsats mot antibiotikaresistens – FHI

Antibiotikasalg til sykehus utgjorde 8 prosent av totalt solgte antibakterielle midler til mennesker i 2017. I norske sykehus ble det gjennomsnittlig brukt 79 DDD/100 liggedøgn i 2017, og dette er en økning på 9 prosent siden 2012.

Færøyene – Wikipedia

Nest største innsjø er Fjallavatn (1,03 km²), dernest følger Sandsvatn (0,82 km²) og Toftavatn (0,51 km²). Vann utgjør til sammen 0,5 % av øyenes areal. Vann utgjør til sammen 0,5 % av øyenes areal.

Tidssone: UTC+0Sommertid: +1

Bergen – Wikipedia

Flesland er Norges nest største og Nordens femte største flyplass, med mer enn 5 000 000 passasjerer i 2008. Seks flyselskaper tilbyr innenriksflyvninger til 20 destinasjoner, mens 21 flyselskaper tilbyr 61 internasjonale destinasjoner, inkludert daglige avganger til Aberdeen, Amsterdam, Frankfurt, Helsingfors, København og London.

Status: Kommune

Full diplomatisk krise: Saudi-Arabias bisarre kamp mot

 ·

Mandag valgte Saudi-Arabia å utvise Canadas ambassadør. Samtidig kalte de hjem sin egen ambassadør i Canada. Samtidig kalte de hjem sin egen ambassadør i Canada.

Valgte sterilisering — Shorthand Social

Hun er apotektekniker, har lang fartstid i apotek, og arbeider nå ved sterilsentralen på Martina Hansens hospital i Bærum – Norges nest største sykehus for revmatologi. Håndverkere Ved Martina Hansens hospital utføres mellom 25 og 30 operasjoner daglig.

Alle visste om feil på medisin – ingen varslet pasientene

Ifølge svenske SVT Nyheter, som først omtalte saken, valgte produsenten i Sverige og Läkemedelsverket å informere distributører, grossister og apotek, men ikke pasienter og leger. I Sverige er tilbaketrekkingen av legemidlene klassifisert som alvorlighetsgrad 2 – den nest høyeste graden, hvori legemidlet anses å kunne forårsake sykdom

Kreft – FHI

Dette skyldes både at det er lovpålagt å innrapportere krefttilfeller, og at Kreftregisteret innhenter informasjon fra flere datakilder (sykehus og andre helseinstitusjoner, patologilaboratorier, dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister).

[PDF]

Produkt- og prisoversikt

anbud der det til dels er lagt ulike kontraktsvilkår til grunn, vil det være noe ulike betingelser knyttet til postene 2 og 3 på den ene side, og de øvrige postene på den andre siden.