Seksten flerkulturelle i bystyret i Oslo

Seksten flerkulturelle i bystyret i Oslo – Utrop

Seksten flerkulturelle i bystyret i Oslo Av 16 politikere med innvandrerbakgrunn som er valgt inn i bystyret i hovedstaden, kommer 11 fra Arbeiderpartiet. Innvandrerne utgjør dermed flertallet av de 20 som Arbeiderpartiet fikk inn i bystyret, melder TV2.

Oslo bystyre (@Oslobystyre) | Twitter

The latest Tweets from Oslo bystyre (@Oslobystyre). Den offisielle Twitter-kanalen til Oslo bystyre. Hashtag: #osby Spørsmål: [email protected] – The official twitter feed for the City Council of Oslo. Oslo, Norway

Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst – ODA HiOA

Flerkulturelle temaer avfeies som relevante i bystyret og blir ansett som et uttrykk for rasistiske holdninger. Det politiske rom-met for å diskutere skoleutvikling i en flerkulturell kontekst, med alle de temaene det kan in-nebære, virker fremfor alt begrenset.

Gülay inn i bystyret – Posts | Facebook

Gülay inn i bystyret. 69 likes. La oss sende Gülay Kutal inn i bystyret på nytt. Hun er mot salg og konkurranseutsetting av felferdsordinger, Kryss GULAY

Merknad 3 Bystyret mener det er behov for mer

1 Statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for barnevernet i Bergen 2012 til orientering. 2. Bystyret slutter seg til følgende strategier for utvikling av barnevernet: a.

Skoleeierskap i en flerkulturell kontekst – CORE

Flerkulturelle temaer avfeies som relevante i bystyret og blir ansett som et uttrykk for rasistiske holdninger. Det politiske rom-met for å diskutere skoleutvikling i en flerkulturell kontekst, med alle de temaene det kan in-nebære, virker fremfor alt begrenset.

[PDF]

Byrådssak 184/09 Sykehjemsbehovsplan Rammeplan for

Oslo vil i løpet av de neste femten årene oppleve starten på den mye omtalte eldrebølgen. Byrådet bes komme tilbake til bystyret med en sykehjemsbehovsplan som angir konkrete Flerkulturelle pasienter vil kreve ulike tilnærminger.

[PDF]

OSLO IDRETTSKRETS – idrettsforbundet.no

Det blei i bystyret avsett midlar for 629 millionar kroner til idrettsanlegg i 2015 (og det blei avsett ytterlegere ca 35 millionar i det reviderte budsjettet). Og fram til I det flerkulturelle Oslo har idrettslagene en utfordring i å inkludere alle, også de med en annen kulturell bakgrunn enn den norske.

Kritisk til flytting av barneverninstitusjon | Fontene.no

I går vedtok Barne- og familieetaten i Oslo Kommune å flytte en korttidsinstitusjon for barn og unge fra Røa til Oslo sentrum. De ansatte er svært kritiske, og håper politikerne vil omgjøre avgjørelsen.

NOVA har starta eit nytt strategisk instituttprogram – PDF

Studien bygger på kvalitative intervjuer med jenter fra to idrettsmiljøer i Oslo en aerobicgruppe for innvandrerkvinner og et basketballag med både minoritets- og majoritetsjenter samt idrettsledere og trenere i ungdomsidretten i Oslo.