Sannsynlighet som brøk, desimaltall og prosent on Vimeo

Sannsynlighet som brøk, desimaltall og prosent on Vimeo

Click to view on Bing1:23

Oct 26, 2016 · Sannsynlighet som brøk, desimaltall og prosent. Did you know? Collaboration meets efficiency with video review pages

Author: Gyldendal Norsk Forlag

Sannsynlighet (del I) – matematikk.org

Husk at sannsynlighet er tall (desimaltall, brøk eller prosent) mellom 0 og 1. Tall som ikke kan stå for sannsynligheten er 1.7 , 1.0000001 , 140 % (alle er større enn 1) og − 2 , − 3 5 (alle er negative tall).

Brøk, prosent og desimaltall – YouTube

Apr 01, 2014 · En enkel innføring i hvordan du kan gjøre om tall mellom brøk, prosent og desimaltall.

Prosent, brøk og desimaler – Mæla ungdomsskole

Alle desimaltall kan skrives som brøk og prosent. Alle brøker kan skrives som desimaltall og prosent, og alle prosenttall kan skrives som desimaltall og brøker. Nedenfor følger en liste med desimaltall, brøk og prosent som ofte er i bruk.

Matematikkens Verden: Prosent, brøk og desimaltall

Brøk, desimaltall og prosent henger sammen. Brøk forteller oss hvor mange deler av et totalt antall vi har. Teller delt på nevner i en brøk, gir oss et desimaltall .

matematikk.net • Se emne – Sannsynlighetsregning.

Hei! Jeg har en oppgave som lyder som følger: – Hva er sannsynligheten for å få tre seksere når du kaste tre terninger? Oppgi svaret som brøk, desimaltall og prosent.

Øvingshefte. Brøk og prosent – PDF – docplayer.me

Delemneplan for undervisningskunnskap i brøk og desimaltall. Delemneplan for undervisningskunnskap i brøk og desimaltall Emnet omfatter matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema innen brøk og desimaltall som er viktige for alle som skal undervise i matematikk . Detaljer

Prosent – matematikk.org

Prosent er et godt innarbeidet begrep i dagligtalen. Vi møter det når vi snakker om rabatt og avslag, økning, endring, andeler, i forbindelse med feriepenger, skatt, sannsynlighet og mye, mye mer.

Hvordan regne sannsynlighet | Prosent

Sannsynlighet er et begrep vi bruker for å sette en odds på fremtidige utfall og hendelser som ligger lenger frem i tid. Eksempelvis snakker vi ofte om sannsynligheten for regnvær de kommende dagene, eller hvor stor sjanse det er for å møte en viss person på en klassefest.

Prosentregning – Kittys oppgaver – Google Sites

 ·

Hesteveddeløp og sannsynlighet med to terninger. Hjelpeskjema ganging og deling med store tall. Oppgavene/spillene som ligger under Brøk og desimaltall:) Før vi til slutt hadde: Matteprøve om prosent (avsluttende for denne gang)! Jeg har også lagt ut et oppgaveark med morsomme regnefortellinger hvor elevene skal legge til og trekke

TIP Tallforståelse prosent, desimaltall, brøk

16 Tre på rad en aktivitet med brøk og prosent to terninger og 6 tellebrikker til hver spiller Spillere kaster terninger etter tur og lager en brøk der verndien på den ene terningen er teller og den andre verdien er nevner gjør om brøken til prosent og sett en av brikkene på ei rute som …