Rystet etter møte med psykisk helsevern

Rystet etter møte med psykisk helsevern | kommunal-rapport.no

Rystet etter møte med psykisk helsevern. Dessuten mangler det et helhetlig tilbud med jobb og fritidsaktiviteter, sier Amund Enger til Kommunal Rapport. Han er far til en 20 år gammel gutt fra Bærum, som for drøyt fire år siden fikk konstatert Aspergers syndrom. Det betyr blant annet begrenset evne til sosial omgang, vansker med å

MAP – Møte med aggresjon og vold i psykisk helsevern / SIFER

Hensikten med prosjektet er å utarbeide en helhetlig opplæringsmanual i hvordan man kan forstå, forebygge og håndtere aggresjon- og voldsproblematikk i psykisk helsevern. Målgruppen for manualen er hovedsakelig de som skal drive med formidling av manualens innhold.

Barneombudet rystet etter besøk på Trandum – Aftenposten

 ·

Barneombudet rystet etter besøk på Trandum. Mener Norge mangler evne og vilje til å ta seg av barn som kommer hit med særlige behov. Nå er en psykisk syk 17-åring flyttet med tvang fra Trandum til verstingfengselet Ila.

Hvor går psykisk helsevern? | Tidsskrift for Norsk

Innen psykisk helsevern har vi i flere år slitt med lange ventelister, hvilket betyr at mange må vente lenge for å få hjelp med sin lidelse. Å korte ned ventetiden for vurdering av våre pasienter er selvfølgelig vesentlig. Fra myndighetenes side er det også lagt sterk vekt på nettopp dette.

Mæland fastholder kritikk etter møte med omstridt

 ·

KOMMUNALDEPARTEMENTET (VG) Forrige uke fortalte kommunalminister Monica Mæland at hun er rystet over kommuners bruk av konsulentselskapet Sødermann. Det endret seg ikke etter et møte med

Psykisk helsevern – Helse Sør-Øst RHF

I arbeidet med økonomisk langtidsplan og planforutsetninger for 2017-2020 har vi innen psykisk helsevern lagt vekt på: Arbeidet med forebygging av selvmord og reduksjon i bruken av tvang skal intensiveres. Det skal være en fortsatt styrking av polikliniske og ambulante funksjoner, inklusiv ambulante akutt-team.

Rystet over tilstanden i tvungent helsevern – VG

 ·

Drapsmann ferdigbehandlet og fri på ett år (VG Nett) Sentrale helsepolitikere vil tette hullet mellom fengsel og idømt tvungent psykisk helsevern.

[PDF]

Forløp etter utskrivning fra psykisk helsevern for voksne

behandlingstjenestene i psykisk helsevern for voksne med opplysninger om eventuelle konsultasjoner hos fastlege eller legevakt. Denne koblingen gjorde det mulig å beregne omfanget av pasientenes kontakt med ulike tjenester i løpet av de første 30 dager etter avsluttet døgnbehandling i døgnbehandling i psykisk helsevern.

Med rom for det eksistensielle i psykisk helsevern – Abup

Etter innledningen fikk vi musikalske innslag fra Røinaas Aabel. Hvor hun blant annet sang ”Se meg” av Bjørn Eidsvåg. ”Med rom for det eksistensielle i psykisk helsevern”. Dagfinn Ulland fortsatte med å si at det eksistensielle handler om selve livet.

Veileder for Fylkesmannens behandling av klagesaker etter

8 2.3 Aktuelle bestemmelser i psykisk helsevernloven og psykisk helsevernforskriften Psykisk helsevernloven 4-4 Behandling uten eget samtykke Pasient under tvungent psykisk helsevern kan uten eget samtykke undergis slik undersøkelse og behandling som klart er i overensstemmelse med faglig anerkjent psykiatrisk metode og forsvarlig klinisk

Høie kaller inn til møte etter NRKs gjennomgang av

11 days ago · Høie kaller inn til møte etter NRKs gjennomgang av selvmord i psykiatrien. Det er nødvendig at de drøfter det sammen med departementet, sier Høie. Selvmord i psykisk helsevern

Divisjon Psykisk Helsevern – Jobbmuligheter og ledige

Virksomheten er sammen med Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital, inne i en spennende utvikling hvor det satses spesielt på god pasientbehandling, brukermedvirkning, forskning og samarbeid med …

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern

Flere etiske utfordringer handler om hvor lenge det er rimelig å opprettholde tvang hos pasienter med tidligere voldshistorikk, eller om man skal legge inn pasienter til tvungent psykisk helsevern på bakgrunn av at pårørende eller andre melder bekymring for en pasient.

Rettspsykolog kritiserer psykisk helsevern etter Nav

 ·

Vil be om tvungent psykisk helsevern etter Nav-drapet — Hån mot de etterlatte. Rettspsykiater Lyngved har i en årrekke behandlet personer med dom til tvungent psykisk helsevern. — 51 prosent av jobben jeg gjør, gjør jeg for å verne samfunnet. De resterende 49 prosentene går på å behandle pasienten.