Sykepenger

Sykepenger – www.nav.no

Sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Du har ikke rett til sykepenger de første 16 kalenderdagene av sykefraværet, med mindre du har tegnet forsikring. Sykepenger til særskilte grupper. Det er ulike regler for sykepenger avhengig av hva slags arbeid du har eller hvilken situasjon du er i. Se hva som gjelder for deg.

Continue Reading …