Norske verdier: En ikke helt offentlig utredning

Norske verdier: En ikke helt offentlig utredning – Nr 04

De norske verdiene finnes andre steder enn i vaffelrøren eller på gårdstunet. De som skal finne dem må ta seg en tur i byråkratkontorene.

Nr 04 – 2017 – Stat & Styring – Idunn

Norske verdier: En ikke helt offentlig utredning (side 24-25) De norske verdiene finnes andre steder enn i vaffelrøren eller på gårdstunet. De som skal finne dem må ta seg en tur i byråkratkontorene. Aktuelt. Tillit er moderne, men mistillit er undervurdert (side 26-29)

kjemper for Norske verdier! – Agurkposten.no

Nei, ikke var du morsom og ikke representerer du et fnugg av norske verdier. Jeg skjønner at det er satt på spissen for å provosere, men da burde det gjøres med litt mer humor og ikke minst brodd..

Norske verdier, WTF er det? – SVEN HENRIKSEN

Problemet med å snakke om «norske verdier» er at det er en selvmotsigelse. Verdier kan ikke være norske, svenske eller vestlige. Verdier er kun menneskelige… Det har ingenting med hva vi spiser eller ikke. Det er enten iboende verdier..

[PDF]

Når personlig moral og tro kolliderer med liberale verdier

10.20–11.15 «Ikke like like lenger? Norske verdier under lupen» v/førsteamanuensis Thorgeir Storesund Kolshus, Flerkulturelle Studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og 09.00–09.45 «Langsiktige konsekvenser av høy innvandring . En offentlig utredning»

Hva kreves av en forskningsbasert utredning? – ARENA

En så systematisk gjennomgang og kartlegging har aldri før vært gjennomført og fortjener derfor mange lesere – ikke minst fordi en av utredningens hovedkonklusjoner er at det er en alarmerende mangel på kunnskap og reell offentlig debatt om konsekvensene av Norges tilknytning til EU.

En helt vanlig utredning – Agenda Magasin

Også, og ikke minst, av denne grunn står det stor respekt av hennes og de andre kommisjonsmedlemmenes arbeid. Kanskje kunne man si at oppdraget til 22. juli-kommisjonen slett ikke var å levere en uvanlig utredning, noe vi ikke hadde sett før.

Klassekampen.no | Hvis mine barnebarn ikke blir norske

Det er ikke første gang en norsk regjering bestiller en offentlig utredning om konsekvenser innvandring kan ha for velferdsstaten og det norske samfunnet. Den første Brochmann-rapporten kom i 2011. Den første Brochmann-rapporten kom i 2011.

[PDF]

Utredning og vurderinger – Revisjon av Standard for

datakataloger. EU sin profil som den norske profilen var basert på, ble oktober 2015 revidert fra v.1.0 til nåværende v.1.13. I tillegg har Difi gjennomført et pilotprosjekt hvor standarden var prøvd ut med tanke på å avdekke eventuelle behov i offentlig sektor som ennå ikke er dekket av standarden.

NOU-ar – regjeringen.no

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. 15.03.2018 NOU Arbeids- og sosialdepartementet. NOU 2017: 7 – Det norske mediemangfoldet En styrket mediepolitikk for borgerne 07.03.2017 NOU Kulturdepartementet. Offentlig støtte til barnefamiliene 06.03.2017 NOU Barne- og likestillingsdepartementet.

Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern (kobling), Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet. Varslingsutvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven og la 15. mars 2018 frem NOU 2018: 6.