Kontrollkommisjonen

Kontrollkommisjonen – helsenorge.no

Kontrollkommisjonen behandler klager på vedtak om etablering, opprettholdelse eller opphør av tvungent psykisk helsevern. Kommisjonen skal undersøke om vilkårene for tvungent vern er oppfylt.

Kontrollkommisjonane i Helse Bergen – Helse Bergen

Kontrollkommisjonen behandlar klager på vedtak etter psykisk helsevernlova. Dei skal også føre nødvendig kontroll med pasientane si velferd. Kontrollkommisjonen har faste besøk / møte på dei psykiatriske institusjonane.

Offentlig verv – kontrollkommisjonen (160597

Kontrollkommisjonen er eit uavhengig klageorgan for pasientar og pårørande, og kan også ta opp saker på eige initiativ. Kontrollkommisjonen besøker dei psykiatriske avdelingane med visse mellomrom, og skal også i den utstrekning det er mogleg føre den kontroll dei finn nødvendig med velferda til innlagde pasientar.

Kontrollkommisjonen – Voss Distriktspsykiatriske Senter

Kontrollkommisjonen. Kontrollkommisjonen behandlar klager på innlegging, bruk av tvang og liknande. Besøkjer institusjonen ca. annan kvar mnd.

Nesparken – Moss, Norway – Park, Landmark & Historical

Nesparken, Moss, Norway. 209 likes · 5,806 were here. Park

4.2/5(19)

Rettar og moglegheiter – Helse Førde

Kontrollkommisjonen i Helse Førde. Kvalitet og kvalitetsindikatorar. Rett til nødvendig helsehjelp. Utanlandsbehandling. Fann du det du leita etter? Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer. Ja Ja Nei

fosum blog II: brevet fra kontrollkommisjonen levanger

har fått nytt styggBrev denne gang fra kontrollkommisjonen for levanger sykehus v/formann advokat trond peder nilsen den psykiatriske overgripers forlengende arm gjennom tiår

Ledige verv i kontrollkommisjonar – Fylkesmannen i Hordaland

I Kontrollkommisjonen for Sandviken er det ledig verv som leiar og vara for leiar frå 1. januar 2017. I Kontrollkommisjonen for Haukeland er det ledig verv som leiar og vara for leiar frå 1. januar 2017.

Health in Norway – Wikipedia

Health in Norway, with its early history of poverty and infectious diseases along with famines and epidemics, was for most of the population not good at least into the 1800s. The country eventually changed from a peasant society to an industrial one and established a public health system in 1860.

History ·

Forside – Voss Distriktspsykiatriske Senter

Hald inne Ctrl-tasten (Cmd på Mac). Trykk samstundes på + for å forstørre teksten. Trykk – for å gjere den mindre.