Her er økningen i høyere utdanning størst

Her er økningen i høyere utdanning størst – SSB

For menn er situasjonen motsatt, her hadde 40 prosent utdanning på videregående skolenivå, mens 30 prosent hadde høyere utdanning. Innvandrere som gruppe er også høyere utdannet enn befolkningen sett under ett. Mye skyldes at innvandrerne er yngre.

Her er årets søkertall til høyere utdanning – NRK Nordland

Det er NTNU og Universitetet i Tromsø som opplever størst vekst i førsteprioritetssøkere blant universitetene ved årets opptak. Totalt har 142.004 personer søkt seg til høyere utdanning.

Her er det størst kamp om studieplassene – VG

 ·

Årets tall fra Samordna opptak (SO) viser at 140 000 personer søkte høyere utdanning i år. Av dem er nær 125 000 kvalifiserte for opptak til minst ett studium.

Utdanning – SSB

Her er økningen i høyere utdanning størst Publisert 8. juni 2018 Andelen med universitets- og høgskoleutdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017.

Her er økningen i elbilsalget størst – Aftenbladet.no

 ·

Fra 2014 til så langt i år er økningen i Sør-Trøndelag på 9,3 prosent, mot en økning på 3,7 prosent fra 2013 til 2014. Dette blir de nye skiltene til elbil: Snart er det tomt for EL-skilt Elsket i nord. I Nord-Trøndelag er økningen i elbilsalget på 7,4 prosent, mot 2,7 prosent i fjor.

Tilstandsrapport for høyere utdanning 2013 – regjeringen.no

Tilstandsrapporten Høyere utdanning 2013 (PDF, 3,3 MB) Hovedtendenser i universitets- og høyskolesektoren det siste tiåret: Siden 2003 har det blitt 35 000 flere studenter i Norge. Økningen er størst for helse-, sosial- og idrettsfag, samt økonomisk-administrative fag.

Andelen med høyere utdanning økte mest i Oslo og Troms

Andelen med universitets- og høyskoleutdanning i Norge økte fra 30,4 til 33,4 prosent mellom 2013 og 2017. Oslo og Troms er fylkene der økningen var størst.

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim – PDF – docplayer.me

Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også. Utdanningsnivået i befolkningen øker. Stadig flere kvinner er i høyere utdanning, selv om de velger tradisjonelle kvinnefagfelt. Flere kvinner enn menn har høyere utdanning i Norge, men flest menn har lang høyere utdanning.

Studenter i høyere utdanning – årlig – SSB

Prosentmessig er økningen likevel størst blant mennene, med 21 prosent, mens tilsvarende tall for kvinner er 18 prosent. Størst andel kvinnelige studenter Andelen kvinner i aldersgruppen 19-34 år som studerer, er høyere enn andelen menn.

Søkertall: Idrettshøgskolen har størst vekst, OsloMet på bunn

Det er universitetet lengst nord, UiT Norges arktiske universitet, som opplever størst vekst blant universitetene med økt søkerinteresse blant førstevalgssøkere på 14,3 prosent. Vi konstaterer at søking til høyere utdanning fortsetter å øke og dermed også gevinstene ved å samordne søking, saksbehandling og studentopptak.

OECD: Norge har størst kjønnsforskjeller i fullføring av

Rapportene viser samtidig at forskjeller i skolekarakterer i jenters favør har vært stabilt på tvers av land siden 1914, men at kjønnsforskjellene i Norge har økt betraktelig over tid i høyere utdanning. – Det er ikke et problem at jentene gjør det bra, men det er en utfordring at mange gutter blir hengende etter. Utviklingen uroer meg.

Nå vil UiT de ha flere studieplasser – itromso.no

UiT har opplevd en rekordøkning i antall søkere til høyere utdanning i år på 14,34 prosent. På landsbasis er økningen på 4,73 prosent. – Jeg tror det har blitt mer og mer populært å

Økning i søkertallene til høyere utdanning – Unikum

Torsdag offentliggjorde Samordna opptak årets søkertall til høyere utdanning. På Universitetet i Agder er sykepleie det mest ettertraktede studiet. Per 16. april 2018 har 142 004 personer søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak ved Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan.