Faste stillinger, færre hudleger

Faste stillinger, færre hudleger | Tidsskrift for Den

Vi er forbauset over at prinsippet om faste utdanningsstillinger på sykehus tilsynelatende har gått så smertefritt igjennom. Motargumentene fra en liten spesialitet som vår, hud- og veneriske sykdommer, har ikke fått gjennomslag (3 – 6). Blant hudleger hersker det nå …

Faste stillinger, færre hudleger | Request PDF

We use cookies to make interactions with our website easy and meaningful, to better understand the use of our services, and to tailor advertising.

Faste utdanningsstillinger, færre hudleger

Faste utdanningsstillinger, færre hudleger Legeforeningen har inngått avtale med arbeidsgiverforeningen Spekter om at alle utdanningsstillinger på sykehus skal være faste. For vår spesialitet kan dette i løpet av få år føre til en dramatisk reduksjon i utdanningskapasiteten og dermed en ytterligere svekkelse av rekrutteringen til

[PDF]

KOMMENTAR OG DEBATT Kommentar og debatt Faste …

Faste stillinger, færre hudleger 2244 Avtalen om faste utdanningsstillinger på sykehus vil føre til en opphopning av hudspesialister på universitets-

Sterkere stillingsvern = færre faste stillinger – Aftenposten

 ·

Sterkere stillingsvern = færre faste stillinger. Blant nyutdannede siviløkonomer er det langt flere midlertidig ansatte i det offentlige enn i privat sektor.

yngreleger.no – Trangere nåløye for å bli hudlege

Ingen er tjent med at det utdannes færre hudleger, og at det blir vanskeligere å bli hudlege. Både spesialitetskomiteen og hudlegenes fagmedisinske forening mener at avtalen om faste stillinger på sykehus må endres slik at utdanningskapasiteten i hudfaget blir sikret. Vi har tro på at dette vil skje.

[PDF]

TORSDAG 20. APRIL – delegia.com

Faste stillinger, færre hudleger. Tidsskr Nor Legeforen 2014; 134: 2244. F1: PrEP roll-out på Olafiaklinikken: Våre erfaringer så langt Michelle Hanlon, Olafiaklinikken, OUS og Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner (NKSOI)

Jobbspesialister – Harstad / NAV / Stillinger / Jobbsøker

NAV Harstad søker etter dyktige jobbspesialister som kan bidra til å realisere NAV sin målsetting om å få flere i arbeid og færre på stønad. Vi har ledig 2 faste stillinger og en midlertidig til 31.12.19, men med mulighet for fast ansettelse.

Flere midlertidige blir færre fast ansatte – forskning.no

Misforhold mellom reguleringen av midlertidige og faste stillinger bidrar til å skape et todelt arbeidsmarked, ifølge Fafo-forsker. (Illustrasjon: www.colourbox.no) I Norge, Sverige, Danmark og Finland har man ulikt vern av faste stillinger.

[PDF]

Dermato-V – medicaljournals.se

n D V V n Dermato-Venereology in the norDic countries 13 g nway? will in a few years be reduced, and training of new dermatolo-gists will stop almost completely. What can be done?

Sykehusene har brukt milliarder på vikarer – NRK Sørlandet

Sykepleierforbundet mener sykehusene må ansette flere i faste stillinger. Siden 2012 har helseforetakene brukt til sammen 3,6 millarder kroner på vikarer som leger, sykepleiere

Færre gode jobber i akademia? – khrono.no

Færre gode jobber i akademia? Underdal. Mens man utreder interessante elementer hos Underdalsutvalget, er det lurt å ha i mente at norsk akademia har noe å tape – og at det til stor del er den forskningsbaserte undervisningen og de kombinerte stillingene som gjør oss til det vi er, skriver professor Kjell Erik Lommerud.

Brukerstyrt personlig assistent – Uloba SA

To faste nattevakter til 13 faste netter i en 4 ukers turnus, søkes i Spydeberg kommune. Nattevaktene er fordelt på ukedager, to faste søndager og en fast helg i måneden. Det er også ønskelig at man kan vikariere for hverandre ved sykdom og ferie. Disse to stillingene kan gjøres om, eller evt. samkjøres med flere eller færre vakter.

Hege Helleren Hauge – Avdelingsleder Finance & Office

 ·

Jeg har over 9 års erfaring med rekruttering til faste og midlertidige stillinger innen flere fagområder i Stavanger – både innen det private og offentlige næringsliv. Jeg rekrutterer alt fra nyutdannede kandidater til spesialister og ledere. Jobber med kundeansvar samt rekruttering fra a …

Vi kan gi flere heltid, fast stilling og – Nicholas

Vi kan gi flere heltid, fast stilling og bedre kvaliteten i sykehusene samtidig med ett grep! (som ikke koster mer penger!): Vikarbruken i sykehusene er