Fagsamling om fysisk aktivitet og kulturbygg

Fagsamling om fysisk aktivitet og kulturbygg – Sogn og

Fagsamling om fysisk aktivitet og kulturbygg Publisert 05. september 2017 Oppdatert 05. september 2017 av Frank Tore Farsund Tveit Alle kommunane i fylket var inviterte på fagsamling om fysisk aktivitet og kulturbygg tysdag 29. august.

Fagsamling fysisk aktivitet og kulturbygg

Du er her: Fagsamling fysisk aktivitet og kulturbygg Fagsamling fysisk aktivitet og kulturbygg Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Fagsamling fysisk aktivitet og kulturbygg

Fagsamling med presentasjonar frå fylkeskommunen, Kulturdepartementet og Forum for natur og friluftsliv, synfaringar, samt opplæring i nytt sakshandsamarsystem for spelemiddelsøknadar

Fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane – Innlegg | Facebook

Fysisk aktivitet i Sogn og Fjordane. 1 815 liker dette · 24 snakker om dette. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil informere om og inspirere til fysisk

[PDF]

Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett

Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i organiserte og egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, tas det sikte på å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utforming av anlegg.

[PDF]

Kommunedelplan for kulturbygg og fysisk aktivitet 2014-2026

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURBYGG OG FYSISK AKTIVITET 2010-2022. 26 7. BEHOV 28 7.1 Idrettsanlegg 28 7.2 Nærmiljøanlegg 30 7.3 Kulturbygg 31 7.4 Friluftsanlegg 31 8. KOMMUNEPLAN FOR KULTURBYGG OG FYSISK AKTIVITET 2014 – 2026 32 9.

[PDF]

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 7 2017- 2020 Figur 2: Andel som rapporterer at de bruker to timer eller mer på skjermaktiviteter utenom skoletid, fordelt på kjønn og alder. Hentet fra Bøthun, 2015 I Tana tilfredsstilte 62,5% av deltagerne anbefalingene om fysisk aktivitet (Bøthun 2015).

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg forvaltes av fylkeskommunene. Søkere må ta kontakt med fylkeskommunen i sitt fylke for å få retningslinjer og veiledning om investeringstilskudd til kulturhus.

Informasjonsmøte om spillemidler og tilskudd til

Alle som planlegger å søke om spillemidler oppfordres til å delta. Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg.

Anleggsregisteret.no

Her finner du informasjon om, og skjemaer for Kulturdepartementets tilskuddsordninger til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, til kulturarenaer, og til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter. Du kan også søke etter anlegg i registeret, og hente ut data.

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet

Vestnes kommunestyre godkjenner 2014-rulleringa av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, nærmiljø, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne slik det går fram av saksutgreiing, vedlegg og kategoriprioriteringar.

FROSTA KOMMUNE. Anleggsplan. for idrett, friluftsliv og

Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i …

Invitasjon til infomøte om spillemidler til bygging av

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stillestil disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket, samt kulturbygg. I tilleggfordeles fylkeskommunale og statlige midler til fysisk aktivitet og friluftsliv.