En ranketta med ambition om att slå hål på «ätstörningssekten»…

En ranketta med ambition om att slå hål på

En ranketta med ambition om att slå hål på «ätstörningssekten» «PRO-ANA» trenden visar på att detta är ett problem som ökar. Sidan har ett 100-tal besökare om dagen med en lång

#LiftYourBrand Flighton AB – Aktivera FlightON och se på

En ranketta med ambition om att slå hål på «ätstörningssekten» «PRO-ANA» som härjar fritt på Internet. Pro-ana är en subkultur som lyfter fram anorexia nervosa som en livsstil

Att arbeta med grupp: Marie-Therese Ayoub om – Vimeo

Watch video · Denna film är en del i webbutbildningen om att arbeta med grupp: vimeo.com/album/4284523

Introduktion till E-terapi / Web-terapi om Medberoende

Oct 08, 2015 · Lifecap lanserar unik «E-terapi för att hantera medberoende» som tio kognitiva (KBT) sessioner web-terapi i slutet av oktober 2015. Se inledningen till den serien med …

[PDF]

Det ensamkommande barnet – DiVA portal

Idag berättade herr Fagin en historia om en liten pojke som hade skvallrat på hans herrar för polisen. Det slutade med att pojken blev hängd. Jag vågar inte rymma för jag är rädd att samma sak ska hända mig” (Åkerman 2012: Charles Dickens 1838). Socionomen och utredaren Ingrid Åkerman1 skriver en rapport om barn som är utsatta

[PDF]

Rapport i socialt arbete nr 124 2007 – DiVA portal

Nygren (2002) påpekar att Sverige har en lång tradition av att dokumentera sociala förhållanden och att det i sig är ett exempel på vetenskapssamhällets samspel med det politiska styrsystemet när det gäller definitionen av sociala problem. Ett exempel på det är Social rapport, utgiven av Socialstyrelsen.

Symposium 6 (Session 1B 130603) – YouTube

Jun 28, 2013 · Kliniska riktlinjer — Läkares samtal om levnadsvanor samt att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk störning och hur vi gjorde i Nyköping.

Manliga patienter med hjartsvikt och deras erfarenhet av

 ·

Att ha hälsa, att vara frisk, ökar känslan av trygghet, medan hot om sjukdom skapar en känsla av otrygghet (Burström et al., 2007; Segesten, 1994). Hot mot livet, och oron inför ett

[PDF]

Interkulturell undervisning – ett pedagogiskt dilemma

lite varstans i huset. N ågon har sagt att en yttre oordning tyder på en mental ordning. Oavsett om detta är sant eller inte, var det en tröst när travarna med böcker och artiklar växte sig allt högre. Det finns många personer utan vars hjälp och uppmuntran avhandlingen inte hade kunnat bli färdig.

[PDF]

I otakt med tiden? – Göteborgs universitet

att tacka alla som på olika sätt är med och gör det möjligt att föra arbetet till punkt. Marianne Andersson som håller reda på, jag vet inte hur många, doktorander på IPD. Vad det än rör sig om, inger hon alltid känslan av att det löser sig – och ser till att det gör det. Kolleger på LIV,

Diskriminering att särbehandla med hänvisning till hiv

Att neka en kvinna plats på ett skyddat kvinnoboende med hänvisning till att kvinnan är hiv-positiv är diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Det anser DO som nu stämmer en kvinnojour i Västmanland efter att en kvinna avvisats från boendet.

[PDF]

UPPSATS Framg ngsfaktorer i implementeringsprocessen

Syftet med studien var att inom offentlig verksamhet undersöka implementeringen av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1, med fokus på delen som rör kränkande särbehandlin g. Målet med studien var även att identifiera vilka framgångsfaktorer som va r centrala i implementeringsprocessen.

Malin Ekman Alden | Facebook

Malin Ekman Alden is on Facebook. Join Facebook to connect with Malin Ekman Alden and others you may know. Facebook gives people the power to share and