Dette får du refundert av tannlegeutgifter

Dette får du refundert av tannlegeutgifter – Smarte Penger

Dette får du refundert av tannlegeutgifter . Detaljer Sist oppdatert 26. september 2017 . Tannbehandling for barn opp til 18 år dekkes av det offentlige. Voksne skal i utgangspunktet dekke de selv. Er du over 20 år må du dekke tannlegeutgiftene selv. Men det er er visse unntak for voksne.

Store tannlegeutgifter?|Enkelte grupper – Tannhelse

Ingen får full dekning av av tannlegeregningen. Du må betale det mellomlegget som oppstår mellom tannlegens honorar og refusjonen man kan få fra folketrygden (HELFO). Det gjelder personer med tannproblemer som skyldes: – tannkjøttsykdommer – ulykker – tannslitasje – munntørrhet ved sykdom eller behandling av sykdom

Dekning av tannlegeutgifter | Hieronimus

I folketrygdlovens paragraf 2.13 heter det at: Man kan få refundert tannlegeutgifter som kommer av xerostomi som følger av Sjøgrens Syndrom, strålebehandling mot spyttkjertler eller bruk av legemidler. Også alvorlige psykiske lidelser som har ført til at tannhelsen er blitt mangelfullt ivaretatt.

Slik får du staten til å ta tannlegeregningen din – Forsiden

Blir du tørr i munnen på grunn av medisinbruk eller sykdom og får mange hull i tennene på grunn av dette, dekker staten deler av regningen. Saken fortsetter under bildet.

Dekning av tannlegeutgifter | LHL

Dekning av tannlegeutgifter når du er yrkesskadet Har du en godkjent yrkesskade/yrkessykdom vil alle nødvendige tannlegeutgifter som har sammenheng med yrkesskaden bli dekket fullt ut innenfor satsene i den offentlige tannhelsetjenesten.

Hva kan jeg få dekket av tannlegeutgifter og hvordan går

Såfremt du ikke har en diagnose på en sykdom (med attest fra legen din), så får du dessverre ikke dekket noen ting. Men hvis du har tannlege kostnader på over 4000 kr pr år, så kan du skrive av dette …

Tannforsikring – forsikring mot høye tannlegeutgifter – if.no

Hvis du har vært en tannlege som ikke er godkjent og fått konstatert et behandlingsbehov og/eller hatt behandling hos tannlegen som dekkes av forsikringen, kan du sende inn elektronisk refusjonsskjema. Husk at du må ha ferdigstilt behandlingen, samt ha journal og kvittering for å kunne sende dette inn.

Tannlegeregningen – hvem betaler? – helsenorge.no

De får da refundert den delen av behandlingen som Helfo dekker direkte. Dersom han/hun ikke har slik avtale, men vurderer at du fyller vilkårene for å få refundert utgifter fra Helfo, skal de fylle ut «Skjema for tannbehandling § 5-6 og 5-6a» Dette skjemaet legger du ved søknaden til Helfo dersom du …

FRADRAG FOR STORE TANNLEGEUTGIFTER – Forbruker, jus og

Nov 22, 2007 · Det er ingen sammenheng mellom dekning av tannlegeregning av nav og det å kunne kreve fradrag for tannlegeutgifter på likningen. Bortsett fra at dersom man får stønad til tannlegeutgifter, kommer dette til fradrag i det beløpet man kan trekke fra i inntekten.

Får gratis tannbehandling – verdt titusener – Privat – E24

Det gjør at egenandelen du må ut med kan bli langt mindre, eller helt gratis dersom du får behandlingen gjort i et lavkostland. – Jeg visste ikke med sikkerhet om jeg ville få refundert penger for tannbehandlingen jeg fikk i Ungarn. Det er en risiko du må ta, for deretter å …

Tannhelse i folketrygden, økonomisk støtte til

Du har rett til å ha en tannhelse som tillater deg å spise normalt. Du må forvente at dette er en svært streng bedømming, men det vil være riktig av deg å søke dersom du mener behandling er nødvendig, og du kan dokumentere at du ikke har mulighet til å betale selv innen rimelig tid.

Regelverk og takster for tannlege – Helfo – for helseaktører

Dette følger av formålsbestemmelsen i folketrygdloven § 5-1 . Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. Dette går frem av folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp og i § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

La seg flate etter brød-tabbe: Refunderte tannlegeutgifter

 ·

– Dette tar vi svært alvorlig, og vi vil gjøre det vi kan for å finne ut av dette. Per nå er det ikke avdekket noe i vår egen produksjon som kan belyse dette. Det er strenge ordensregler i våre bakerier, og det er strengt forbudt å bære øredobb eller ha med andre ting som kan havne i produkter.

Tannhelse og tannlegeutgifter

Tannhelse og tannlegeutgifter Arbeiderpartiet jobber for at tannlege skal bli billigere for de som trenger det mest. Når mer av dette skal betales av Folketrygden, betyr det økte offentlige kostnader. Om du vil, fortell oss gjerne mer om hvorfor du er uenig. Alle innspill blir lest av ansatte i Arbeiderpartiet.