Definisjon og Betydning f

Ve – definisjon og betydning | Bibelordbok – jw.org

Lær hva ordet «ve» betyr, og se eksempler på hvordan det er brukt i Bibelen.

Definisjon og Betydning Arsenal

arsenal (fra italiensk arsenale (opprinnelig fra arabisk), «verksted») er et anlegg for konstruksjon, reparasjon, oppbevaring og utdeling av våpen og ammunisjon.

Definisjon og Betydning Omsorg

Et skille mellom naturlig omsorg og profesjonell omsorg: Naturlig omsorg – Sørge for og vise hengiven oppmerksomhet i sitt private liv, f.eks. i forhold til en venn eller et familiemedlem. Profesjonell omsorg – Ta vare på og pleie mennesker gjennom arbeid, f. eks. arbeid med eldre eller funksjonshemmede.

Hva er Scorm (LMS)? Definisjon og betydning | Easy-LMS

For det store flertallet av våre kunder har ikke Scorm stor betydning, de vil bare lage enkle, vakre, engasjerende og effektive kurs, og få studentene til å lære. Så vi er ikke fullstendig Scorm-kompatible.

Betydning – Definisjon av betydning fra Free Online Dictionary

Alt innholdet på dette nettstedet, inkludert ordbok, synonymordbok, litteratur, geografi og annen referansedata er kun for informasjonsformål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som komplett, oppdatert, og er ikke ment å bli brukt i stedet for et besøk, konsultasjon eller råd fra en juridisk, medisinsk, eller andre profesjonelle.

Kristus – definisjon og betydning | Bibelordbok

Lær hva ordet «Kristus» betyr, og se eksempler på hvordan det er brukt i Bibelen.

Begrepsøvelse – hva vil det si?Dembra

Definisjon/Forståelse 1 = wikipedia (smal definisjon) Definisjon/Forståelse 2 = blogginnlegg til en eller annen (smal definisjon, lik som wikipedia) Definisjon/Forståelse 3 = en bok skrevet av to forskere (vid definisjon) Avslutning. Snakk om hvordan begrepet kan ha endret betydning over tid.

Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon

Fargesynets betydning i dagens luftfart: Definisjon, testmetoder og praktiske implikasjoner Jörn Beckröge Øyelege Fargesynets betydning i dagens 1. Bakgrunn luftfart: Agenda 2. Fargesynets fysiologi 3.

Definisjonens innhold og betydning – samvirke.org

”Økonomiske interesser” kan f.eks. være at en får økte inntekter gjennom felles omsetning av varer eller tjenester, eller sparte kostnader ved felles innkjøp. Det kan være deltakelse i næringsvirksomhet for å skape egne arbeidsplasser og arbeidsinntekt.

Munnhelse hos syke eldre, betydning for ernæring og smak

Har antall tenner betydning for ernæringsstatus? Har munntørrhet betydning for matinntak? 33 Tannstatus og ernæringsstatus Hospitaliserte eldre med få eller ingen tenner hadde liten kroppscellemasse sammenlignet med pasienter som hadde mange tenner. Liten kroppscellemasse er forbundet med avmagring og dårlig ernæringsstatus.

Betydning af lempe – Google Groups

Nov 02, 2005 · Bjarte Runderheim skrev: > Hvad betyder ordet «lempe» i sætningen «far med lempe»? > Legge tilrette, bruke omtanke og få ting til å passe. «Bruge omtanke» er ret tæt på.

Definisjon – Wikipedia

Definisjon er en setning som forklarer og avgrenser betydningsinnholdet i et ord, uttrykk eller begrep så nøyaktig som mulig. Setningen skal fungere slik at alle som leser eller hører ordet eller uttrykket skal få en sammenfallende oppfatning av hva ordet er og ikke er (betydningen).

Intensjon og ekstensjon ·

Kunnskap – Wikipedia

Subjektiv oppfatning er begrunnet av personlige holdninger, følelser og synspunkter, f eks at «Rembrandt er en mer interessant maler enn Rubens». En slik oppfatning kan både føles sann og virke velbegrunnet for personen det gjelder, men sannheten kan ikke vurderes objektivt.

Den klassiske  ·

I overført betydning – Definisjon av i overført betydning

Definisjon av i overført betydning i Online Dictionary. Betydningen av i overført betydning. Norsk oversettelse av i overført betydning. Oversettelser av i overført betydning. i overført betydning synonymer, i overført betydning antonymer. Informasjon om i overført betydning i gratis engelsk online ordbok og leksikon. i overført betydning.